Perytnet.pl
Wspólnoty religijne

Wspólnoty religijne

Cechą charakterystyczną społeczeństwa jest to, że osoby mające podobne upodobania, światopogląd, potrzeby czy cele, zrzeszają się, często tworząc wspólnoty. Czym jest wspólnota? Najprościej rzecz ujmując, wspólnotą można określić grupę osób zrzeszających się w celu wspólnego działania w konkretnym celu lub takich, którzy mają wspólny światopogląd czy wierzenia. Dlaczego ludzie zrzeszają się we wspólnoty? Głównie ze względu na to, by wspólnymi siłami osiągnąć dany cel lub by kultywować dane przekonania. Ponadto, z socjologicznego punktu widzenia, należy zauważyć, że przynależność do danej grupy, w tym wypadku wspólnoty, daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, co z kolei jest jedną z najważniejszych i najbardziej podstawowych potrzeb jednostki. Dodatkowo, będąc członkiem wspólnoty, tworzą się relacje z innymi, tym samym więź emocjonalna, co z kolei pozwala na wytworzenie wzajemnej interakcji.
Najbardziej znanym rodzajem wspólnoty bez wątpienia są wspólnoty religijne, zrzeszające wyznawców danej religii.