Perytnet.pl
Misjonarze

Misjonarze

Ponadto nie zapominajmy również, że za granicę na misję w rozumieniu tradycyjnym może wyjechać również ksiądz diecezjalny, ale żeby było to możliwe, powinien on uzyskać zgodę od biskupa diecezjalnego. Ponadto niezbędne jest też przejście specjalistycznego kursu umożliwiającego taki wyjazd. Ponadto co do bycia misjonarzem niezbędne jest także spełnienie ściśle określonych warunków. W tym przypadku podstawą okazuje się skończenie właściwych studiów. Muszą to być nawe dwunastoletnie studia, które są typowym kierunkiem w zakresie bycia misjonarzem zakonnym.
Są także dostępne studia siedmioletnie. Wszystko związane jest w tym aspekcie zwłaszcza z konkretnymi formacjami określonego typu zgromadzenia, do jakiego dołączy przyszły misjonarz zakonny. Jeżeli natomiast chodzi o osobę zupełnie świecką, która chciałaby zacząć zawód misjonarza i podejść do tego nie jako standardowy wolontariusz – ochotnik, ale zwłaszcza zawodowo, niezbędne jest przejście specjalistycznych przygotować w ośrodkach. Mowa tu o placówkach misyjnego szkolenia czyli specjalnych tego typu miejscach, w których działalność w charakterze misjonarza rozpoczyna się po jednym roku takowych przygotowań.
Jeżeli mowa o misjonarzach z naszego kraju, to bardzo duża ich grupa działa na chwilę obecną bardzo aktywnie zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. Sporo misjonarzy zostało też wysłanych do Azji, ale też dużo do Środkowej oraz Południowej Ameryki. W zakresie danych statystycznych sprzed paru lat mowa była o kilku tysiącach polskich działaczy misyjnych w obrębie pojedynczego kontynentu. Na dziś dzień bez wątpienia te wyniki są znacznie wyższe. Podczas charakterystyki tej kategorii działalności, warto też zwrócić szczególną uwagę na to, jakie są na chwilę obecną aktywnie działające, aktualne zakony misyjne. Mowa tu o Franciszkanach, Zgromadzeniu Misyjnym, Misjonarzach Świętej Rodziny, Misjonarzach z Mariannhill, Misjonarzach Serca Jezusowego, Misjonarzach Klaretynach, Misjonarzach Kombonianach, Misjonarzach Krwi Chrystusa, Misjonarzach Oblatów Maryi Niepokalanej, Misjonarzach Redemptorystach, Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich, Werbistach, Ojcach Białych, Sercanach, Zgromadzeniu Ducha Świętego, Misjonarzach Saletynach.
Warto także na moment zatrzymać się przy charakterystyce misjonarzy u Świadków Jehowy. Jako misjonarz może być tu osoba, która jest ochrzczona w porządku typowym dla Jehowych, a także, która jest absolwentem Biblijnej Szkoły Strażnicy czy też przeszła specjalistyczny Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa.