Perytnet.pl
Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Socjologia zajmuje się zarówno ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa jako ogółu, a także definicjami bardziej szczegółowymi, wpisanymi w tematykę społeczną. Do tego typu definicji można zaliczyć stowarzyszenie. Czym jest stowarzyszenie? Najprościej rzecz ujmując jest to zrzeszenie osób, które mają wspólne zainteresowania lub cele, które chcą osiągnąć. Zamysłem stowarzyszenia jest zatem zrzeszanie osób mających podobne światopoglądy czy plany działania. Mianem stowarzyszenia możemy zatem określić partie polityczne, związki zawodowe, związki wyznaniowe czy komitety wyborcze. Aby mówić o stowarzyszeniu, należy zwrócić uwagę na to, czy organizacja jest prawnie zatwierdzona. Dokumentem regulującym obowiązki i prawa stowarzyszeń oraz sposób ich zrzeszania i formę określa między innymi Konstytucja.