Perytnet.pl
Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwem określić można dużą zbiorowość ludzi, którzy pod pewnym względem są do siebie podobni. Cechą łączącą może być kolor skóry, język, którym się posługują, miejsce zamieszkania czy wspólną kulturę. Społeczeństwem można także określić zbiorowości, gdzie jednostki są ze sobą połączone więzami emocjonalnymi lub innego rodzaju stosunkami społecznymi. W takim wypadku należy mówić o grupach społecznych, które budują ogół zwany społeczeństwem.
Wyróżniając grupy społeczne, należy przede wszystkim podkreślić, że można je podzielić na kilka podgrup. Między innymi wyróżnić można grupy społeczne duże i małe, oficjalne i prywatne oraz formalne i nieformalne. Bez wątpienia najbardziej popularną i najbliższą nam grupą społeczną jest rodzina. Tego rodzaju grupa społeczna należy do najbardziej specyficznych grup, głównie ze względu na relacje, jakie w niej panują. W tego typu grupie, dominują więzi oparte na emocjach i uczuciach, jednak zaobserwować można równocześnie hierarchię panującą między na przykład pokoleniami.