Perytnet.pl
Rodzina

Rodzina

Rodzina zalicza się do grupy społecznej małej, jednak może równocześnie tworzyć grupę społeczną dużą, w sytuacji, gdy brane są pod uwagę wszystkie rodziny, np.: posiadające dwójkę dzieci- wówczas wszystkie te rodziny określić można mianem dużej grupy społecznej, gdzie wspólnym mianownikiem jest ilość domowników w rodzinie. Odnosząc się do podziału grup na formalne i nieformalne, należy podkreślić, że grupą społeczną formalną będą wszystkie oficjalnie działające grupy, mające swój regulamin oraz będące prawnie zarejestrowane. Społeczeństwo można także podzielić na trzy podstawowe grupy: tradycyjne, przemysłowe i poprzemysłowe. Typologia ta warunkowana jest sposobem rozwoju społeczeństwa. Istotną kwestią są także zrzeszenia i wspólnoty, które stanowią podstawowy wytwór społeczny, będący wynikiem interakcji jednostek, należących do danej grupy społecznej.
Dlaczego ludzie się zrzeszają, tworząc odrębne grupy społeczne? Przede wszystkim, by zaspokoić podstawowe potrzeby jednostki, a mianowicie- konieczność poczucia bezpieczeństwa i przynależności, dzięki czemu jednostka ma poczucie, że jest potrzebna, co z kolei zapewnia jej wewnętrzną równowagę. Ponadto relacje w grupach społecznych opierają się na wzajemnej interakcji, co z kolei daje możliwość zaspokojenia kolejnej z podstawowych potrzeb, jaką jest możliwość wypracowania więzi z innymi.
Mówiąc o społeczeństwie i grupach społecznych, które tworzą całość społeczeństwa, należy odwołać się do działu nauki, trudniącego się w tychże zagadnieniach. Nauką poruszającą kwestie i zagadnienia społeczeństwa jest socjologia.