Perytnet.pl
Misje

Misje

Zacznijmy jednakże od przybliżenia podstawowych pojęć związanych z misjami, które rozumie się uniwersalnie – niezależnie od tego, czy chodzi o osobę szeroko działającą na innych kontynentach zawodowo, czy też kogoś, kto pomaga w ramach misji tu w kraju, na miejscu, na zasadzie wolontariatu. Pierwszym i zdecydowanie najistotniejszym pojęciem jest pojęcie misjonarza. Słowo to pod względem etymologicznym wywodzi się z języka łacińskiego i dosłownie oznacza missionarius.
Jest to nikt inny, jak człowiek, który celowo został wypatrzony przez Boga – nieważne jakiej religii i jakiego wyznania – po to, aby służyć i nieść pomoc innym. Tak też rozumie się w znaczeniu emocjonalnym, mentalnym owe pojęcie. Gdy z kolei mowa o misjonarzu w słownikowej definicji, warto wspomnieć skrótowo, że jest to po prostu ktoś, kto jest wysłany przez kościół bądź też związek wyznaniowy po to, aby szerzyć wiarę. W naszym rozumieniu jest to w głównej mierze wiara chrześcijańska. Warto zatem pamiętać, że wyróżnia się dwie podstawowe w tejże materii kategorie misjonarzy czyli misjonarz zakonny, a także misjonarz świecki. Obie te postaci figurują w kościele katolickim.
Warto wspomnieć, że działalność misyjną mogą prowadzić zarówno osoba świecka, na przykład taka, która zawodowo postanowiła poświęcić swoje żyie tego typu akcjom charytatywnym, bądź też, która wykonuje misje, jako swego rodzaju zawód. Do tego nie zapominajmy również o bardzo dużym uczestnictwie w tego rodzaju działalnościach wśród kapłanów i duchownych. Misjonarzem może zostać każdy jeden ksiądz, ale też brat zakonny czy ojciec.